Lionsclub Rotterdam Harbour

Lionsclub Rotterdam Harbour

Maak het verschil in het leven van mensen

Over ons

Lionsclub Rotterdam Harbour sinds 1972

Na een bloeiende periode is in de afgelopen vijf jaren het aantal leden teruggelopen. Thans kent de club nog zes enthousiaste leden die hebben afgesproken een nieuwe impuls aan Lionsclub Rotterdam Harbour te geven en op korte termijn te streven naar een krachtige club met tenminste twaalf leden. Het streven is naar een goede mix van mannen en vrouwen in de leeftijd van rond de veertig tot zestig jaar. Vanuit de 'We serve gedachte' ontmoeten we graag enthousiaste mensen die het leuk vinden om eigen ideeën in te brengen en verder te ontwikkelen met steun vanuit de club.

Diverse activiteiten

De activiteiten die wij als club hebben ondernomen variëren van vrijwillige thuishulp administratie, aanpakken in het kader van NL-Doet en aansluiting bij landelijke acties als 'Het vergeten kind'.
Met het project Vrijwillige thuishulp administratie is kennis en ondersteuning gegeven aan mensen die het overzicht over hun financiële situatie zijn kwijtgeraakt. Vaak gaat een beperkt overzicht gepaard met schulden die steeds verder toenemen. Onze leden hebben zich actief ingezet om hulp te bieden. Het verlenen van hulp bij het aanvragen van vrijstelling gemeentelijke belastingen paste binnen deze activiteit.
Onder de paraplu van NL-Doet zetten Lions-vrijwilligers zich jaarlijks in voor een goed doel. Afgelopen jaar was die inzet gericht op het ondersteunen van een buurtfeest georganiseerd door een sportschool.
Lions Nederland heeft dit jaar de actie 'Het vergeten kind' omarmd, waarbij geld wordt ingezameld door de verkoop van bloembollen. Ook Rotterdam Harbour neemt hieraan deel.
Rotterdam Harbour heeft zich aangemeld als verzamelaar van i-pods, bedoeld om mensen met dementie te stimuleren via muziek.

De komende maanden legt Rotterdam Harbour zijn focus op het thema ouderen en eenzaamheid. Doel is een aantal nieuwe activiteiten te ontwikkelen en aan bestaande activiteiten steun te verlenen. Gedacht wordt aan het uitvoeren van 'gelukswandelingen' met ouderen en het deelnemen aan maatjesinitiatieven. Daarnaast zet Rotterdam Harbour zich graag in om groepen ouderen een bijzondere middag te bieden zoals bijvoorbeeld een rondvaart door onze mooie haven.

Vriendschap en gezelligheid

De Lions-gedachte 'We serve' staat hoog in ons vaandel. Vriendschap en gezelligheid vormen belangrijke en dragende elementen daarvoor binnen onze club Lions Rotterdam Harbour.